UE zatwierdziła przepisy dotyczące ciężarówek aerodynamicznych

Kilka tygodni temu Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach dotyczących wprowadzenia ekologicznych ciężarówek do transportu drogowego. Zmiany te zostały właśnie formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wszystkie ciężarówki oraz autobusy poruszające się po terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, podlegają określonym normom dotyczącym masy, szerokości, wysokości oraz długości. Obecnie pojazdy te odpowiadają za około 5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE oraz około ¼ emisji CO2 w skali całego transportu drogowego.

Dzięki ustaleniom unijnym, za parę lat na europejskich drogach pojawią się nowe, aerodynamiczne, o wiele bardziej ekologiczne pojazdy ciężarowe. Do największych zalet tych ciężarówek należy zmniejszenie emisji CO2 oraz ilości wypadków drogowych, a także obniżenie kosztów paliwa.

Zmiana przepisów pozwoli na wydłużenie maksymalnej długości pojazdów o 15 cm, co umożliwi korzystanie z transportu kombinowanego dla większych kontenerów (45 stóp). Mimo, że obecnie stanowią one jedynie kilka % wszystkich kontenerów trafiających do UE, zauważa się ciągły wzrost ich popularności w handlu transatlantyckim. Masa – nadal będzie obowiązywał limit 40 ton (44 tony dla transportu kombinowanego). Państwa członkowskie UE nadal będą mogły zezwolić na swoich terytoriach użytkowanie dłuższych pojazdów – megaciężarówek (LHV).

Nowe ciężarówki mają być wyposażone w wysuwane i składane klapy umieszczone z tyłu pojazdu, co ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia paliwa (od roku 2018). Przód pojazdu, wraz z kabiną kierowcy, będzie zaokrąglona (od roku 2020), co poprawi energooszczędność oraz zwiększy widoczność i bezpieczeństwo (zarówno dla kierowcy, jak i dla pieszych). Komisja Europejska szacuje, że dzięki temu uda się uratować do 300 uczestników ruchu drogowego rocznie. Wyposażenie ciężarówek w ekologiczne silniki (np. elektryczne albo hybrydowe), pozwoli przekraczać tym pojazdom masę maksymalną o tonę.

Zastosowanie nowych parametrów szacunkowo pozwoli oszczędzić około 7-10 % paliwa i w konsekwencji obniżyć emisję dwutlenku węgla. Komisja Europejska zakłada, że dla typowej ciężarówki o rocznym przebiegu 100 000 km przyniesie to oszczędności rzędu 5 000 euro. Tu należy zaznaczyć, że zarówno stare jak i nowe modele aerodynamiczne będą współistnieć na rynku transportowym.

Przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie będą miały 2 lata czasu na ich transpozycję do systemu krajowego. Ustalenia dotyczące designu kabin ciężarówek zaczną obowiązywać 3 lata po przyjęciu zmienionych zasad homologacji, które Komisja Europejska ma zaproponować w przyszłym roku.


źródło: PAP/moto.wp.pl