Od 2015 roku wzrośnie wysokość kar za brak OC

Nowy rok przyniesie wzrost wysokości kar za brak OC. Kierowco, pamiętaj, że konsekwencje zapominalstwa lub próby pozornej oszczędności, mogą być bardzo dotkliwe i odczuwalne latami.

źródło: http://etransport.pl/foto,1,25794,550.jpg


W 2015 roku za jazdę bez ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 14 dni właściciel samochodu osobowego zapłaci karę w wysokości 3 500 zł. W przypadku właścicieli autobusów i pojazdów ciężarowych kara wyniesie 5 350 zł. 

Drobna tłuczka zobliguje Cię tylko do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu. Jeśli jednak spowodujesz poważniejszy wypadek, konsekwencje będą o wiele bardziej bolesne. W takim przypadku poza odszkodowaniem za naprawę pojazdu, musisz zapłacić za leczenie osób poszkodowanych, wypłacić ewentualne zadośćuczynienie za kalectwo lub śmierć bądź wypłacać dożywotnią rentę.

Adrian Kościuk, Doradca w CUK Ubezpieczenia zaznacza, że w sytuacji wypadku, którego sprawca jest nieubezpieczony, odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kolejnym krokiem UFG jest wystąpienie do sprawcy o zwrot kosztów. W przypadku, gdy nie dysponuje on w danym momencie potrzebną ilością środków, sprawa jest kierowana do sądu na drodze postępowania cywilnego.

Odpowiedzialność finansowa jest nieuchronna. W 2013 roku „rekordzista” poniósł koszty w wysokości 1,5 mln złotych. Próbując zawrócić we mgle i niedozwolonym miejscu na autostradzie, spowodował olbrzymi karambol, w którym zginęło kilka osób.

Pamiętaj, że brak OC można wykryć nie tylko w trakcie policyjnej kontroli. Istnieje specjalny system informatyczny prowadzony przez UFG, wykrywający brak ubezpieczenia oraz przerwę w ciągłości trwania polisy. Brak opłacenia składki za polisę OC nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej, może natomiast skutkować naliczeniem przez towarzystwo kary oraz windykacją zaległości.


źródło:  etransport.pl
foto: etransport.pl