E-usługi w projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów zakłada internetową możliwość sprawdzania ilości punktów karnych, ważności badań technicznych pojazdu oraz uzyskiwania informacji dotyczących istotnych szkód.


 

Celem nowych przepisów jest udoskonalenie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz na uruchomienie nowych e-usług – mówi rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Kierowcy będą mieć dostęp do własnych danych: „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. W przyszłości system ma być rozbudowany o możliwość płatności online za otrzymany mandat.

Dodatkowo planowane jest stworzenie powiadomień dla kierowców i właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z prawem jazdy lub eksploatacją samochodu. Rozszerzony zostanie zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów: wszystkie badania techniczne pojazdów i zdarzenia ubezpieczeniowe (w ramach OC i AC). Projekt zakłada również wprowadzenie nowych mechanizmów, które poprawią jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK oraz znacznie zmniejszą ryzyko wystąpienia błędów w obu rejestrach. Organy przekazujące dane do rejestrów zostaną zobligowane do każdorazowej ich weryfikacji.

Dzięki usłudze „Udostępnij dane pracodawcy”, przedsiębiorcy będą mogli weryfikować online uprawnienia kierowców, co pozwoli uniknąć udostępnienia służbowego samochodu pracownikowi nieposiadającemu odpowiednich kwalifikacji.

„Sprawdzenie szkoły jazdy” ma szansę zwiększyć konkurencję między ośrodkami nauki jazdy, co spowoduje wzrost jakości świadczonych usług. Usługa zakłada ocenę jakości kształcenia szkół jazdy na podstawie dostępnych danych statystycznych.

Pierwsze e-usługi wystartowały w 2014 roku.

30 kwietnia 2014 uruchomiona została międzynarodowa wymiana o kierowcach.

W czerwcu ruszyły dwa kolejne elementy projektu - „Historia pojazdu” oraz „Bezpieczny autobus”.

„Historia pojazdu” umożliwia potencjalnemu nabywcy używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce, ocenę stanu technicznego. Dzięki temu maleje ryzyko ukrytych wad oferowanego pojazdu.

Akcja „Bezpieczny autobus” skupiona jest na zwiększaniu bezpieczeństwa pasażerów przewozów autobusowych, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży. Każdy rodzic może sprawdzić przed wyjazdem stan podstawionego pojazdu.

W listopadzie został uruchomiony moduł RESPER pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.

Prace w ramach projektu CEPIK 2.0 zakończą się w roku 2016. Realizacją projektu zajmuje się MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI).


źródło: moto.onet.pl