Czarne skrzynki w samochodach

Komisja Europejska zleciła wykonanie badania dotyczącego instalacji czarnych skrzynek, czyli elektronicznych rejestratorów danych, w samochodach osobowych i ciężarówkach. Wyniki pokazały ich pozytywny wpływ na bezpieczeństwo oraz niskie koszty rozwiązania.


Wyniki badania wykonanego przez brytyjską firmę TRL (Transport Research Laboratory) pokazują, że EDR są montowane od wielu lat praktycznie we wszystkich nowych samochodach w Europie. System jest z reguły podłączony do jednostek sterujących, używanych do rozkładania poduszek powietrznych podczas kolizji. System powinien nagrać dane podczas kolizji z pieszym bądź rowerzystą, również w sytuacji, kiedy poduszka powietrzna nie będzie uruchomiona.

Dodatkowe koszty standaryzacji technologii w nowych samochodach w Europie będą znikome, jeżeli producenci dostosują urządzenia. Inaczej przedstawia się sytuacja samochodów ciężarowych, których producenci korzystają z różnych sposobów instalowania systemów. Mimo wszystko, korzyści z ich instalacji przewyższają koszty.

Przykładów flot wykorzystujących technologię EDR w ramach istniejących procesów zarządzania jest wiele. Monitorują one sposób jazdy, w celu oszczędności paliwowej i ciągłej poprawy bezpieczeństwa.

źródło: etransport.pl